รถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 47 คิวที่ 801 ถึง 1000 เริ่ม 19/03/2018 20:21 เป็นเวลา 2914:58 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 0 %
ตกคิวรถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 47 คิวที่ 601 ถึง 800

รถ10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 47 คิวที่ 721 ถึง 900 เริ่ม 19/03/2018 20:21 เป็นเวลา 2914:58 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 0 %
ตกคิว10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 47 คิวที่ 541 ถึง 720

รถอีแต๊ก/อีแต๋น รอบที่ 76 คิวที่ 1 ถึง 600 เริ่ม 16/03/2018 00:02 เป็นเวลา 3007:16 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 15 %