บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด

(น้ำตาลพิมาย)


คิวรถสิบล้อ  รอบที่ 27  
คิวที่ 301   ถึงคิวที่ 400 จากทั้งหมด 1200 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 201   ถึงคิวที่ 300   ประกาศแล้ว 2.42  ชั่วโมง
 
คิวรถหกล้อ  รอบที่ 29  
คิวที่ 501   ถึงคิวที่ 600   จากทั้งหมด 900 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 401   ถึงคิวที่ 500   ประกาศแล้ว 1.00  ชั่วโมง
 
คิวรถอีแต๋น  รอบที่ 22  
คิวที่ 401   ถึงคิวที่ 500   จากทั้งหมด 1800 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 301   ถึงคิวที่ 400   ประกาศแล้ว 3.10  ชั่วโมง
       
 
คิวรถทางไกล  รอบที่ 25  
คิวที่ 101   ถึงคิวที่ 200   จากทั้งหมด 400 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 1   ถึงคิวที่ 100   ประกาศแล้ว 5.11  ชั่วโมง
       
คิวรถตัดอ้อย  รอบที่ 54   คิวที่ 301 ถึงคิวที่ 400 จากทั้งหมด 500 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 201 ถึงคิวที่ 300 ประกาศแล้ว 3.39  ชั่วโมง
       

สอบคิวได้ที่เบอร์ 0-4442-9400 ต่อ 332,333,334 , สถานีวิทยุชาวไร่อ้อยดวงตะวัน 088-4926009
(93.5 MHz. และ 89.75 MHz)