บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด

(น้ำตาลพิมาย)


คิวรถสิบล้อ  รอบที่ 45  
คิวที่ 901   ถึงคิวที่ 1000 จากทั้งหมด 1200 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 801   ถึงคิวที่ 900   ประกาศแล้ว 2458.32  ชั่วโมง
 
คิวรถหกล้อ  รอบที่ 49  
คิวที่ 801   ถึงคิวที่ 900   จากทั้งหมด 900 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 701   ถึงคิวที่ 800   ประกาศแล้ว 2463.21  ชั่วโมง
 
คิวรถอีแต๋น  รอบที่ 36  
คิวที่ 501   ถึงคิวที่ 600   จากทั้งหมด 1800 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 401   ถึงคิวที่ 500   ประกาศแล้ว 2462.03  ชั่วโมง
       
 
คิวรถทางไกล  รอบที่ 56  
คิวที่ 301   ถึงคิวที่ 400   จากทั้งหมด 400 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 201   ถึงคิวที่ 300   ประกาศแล้ว 1632.27  ชั่วโมง
       
คิวรถตัดอ้อย  รอบที่ 103   คิวที่ 1 ถึงคิวที่ 100 จากทั้งหมด 500 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 401 ถึงคิวที่ 500 ประกาศแล้ว 2015.03  ชั่วโมง
       

สอบคิวได้ที่เบอร์ 0-4442-9400 ต่อ 332,333,334 , สถานีวิทยุชาวไร่อ้อยดวงตะวัน 088-4926009
(93.5 MHz. และ 89.75 MHz)