บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด

(น้ำตาลพิมาย)


คิวรถสิบล้อ  รอบที่ 2  
คิวที่ 801   ถึงคิวที่ 900 จากทั้งหมด 1200 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 701   ถึงคิวที่ 800   ประกาศแล้ว 0.21  ชั่วโมง
 
คิวรถหกล้อ  รอบที่ 3  
คิวที่ 201   ถึงคิวที่ 300   จากทั้งหมด 900 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 101   ถึงคิวที่ 200   ประกาศแล้ว 4.19  ชั่วโมง
 
คิวรถอีแต๋น  รอบที่ 2  
คิวที่ 401   ถึงคิวที่ 500   จากทั้งหมด 1800 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 301   ถึงคิวที่ 400   ประกาศแล้ว 1.06  ชั่วโมง
       
 
คิวรถทางไกล  รอบที่  
คิวที่   ถึงคิวที่   จากทั้งหมด 750 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว  ชั่วโมง
       
คิวรถตัดอ้อย  รอบที่   คิวที่ ถึงคิวที่ จากทั้งหมด 500 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ ถึงคิวที่ ประกาศแล้ว  ชั่วโมง
       

สอบคิวได้ที่เบอร์ 0-4442-9400 ต่อ 332,333,334 , สถานีวิทยุชาวไร่อ้อยดวงตะวัน 088-4926009
(93.5 MHz. และ 89.75 MHz)